Feriepenger.org

Alt om feriepenger!

Hvor mye feriepenger har du krav på?

 

Ifølge ferieloven har alle arbeidstakere krav på feriepenger etter en sats på 10,2 % av lønnen/ arbeidsvederlaget du mottok året før. Du har da krav på 4 ukers ferie + 1 dag (”Gro dagen”).  Månedslønn/ timelønn, bonus og provisjon (når det kan relateres til personlig arbeidsinnsats) er en del av grunnlaget. Bilgodtgjørelse, firmabil tillegg, utbetalt feriepenger fra året før, reisegodtgjørelse og lignende er ikke grunnlag for feriepenger.

Dersom du faller inn under en tariffavtale hvor du har rett til 5 ukes ferie er satsen 12 %, differansen på 1,8 prosentpoeng er ment å dekke de 4 ekstra fridagene som du ikke får utbetalt vanlig lønn for slik at du skal ende opp på det samme årlige utbetalingen som om du hadde kun 4 uker og 1 dags ferie.

Forskjellen på de to alternativene over har med andre ord ikke økonomisk betydning utover det at du har 4 ekstra fridager på det nederste eksempelet. Den eneste økonomiske konsekvensen kan være noen hundrelapper på grunn av avrundinger i forhold til prosentsatsene, dette har imidlertid minimal betydning.

Dersom du er over 60 år har du krav på en ekstra ferieuke, noe som også medfører at feriepenger skal regnes ut av en økt sats på 2,3 prosentpoeng. Du har da et totalt krav på til sammen 5 uker og 1 dag ferie og en feriepengesats på 12,5 %. Ved tariffavtale som nevnt over har du krav på totalt 6 ukers ferie med en sats på 14,3 % i feriepenger. Du får ikke ekstra feriepenger for den siste uken på eventuell inntekt over 6G.


Arbeidsgiver skal betale feriepenger for arbeidsgiverperioden (16 dager) ved egenmelding/ sykemelding og for inntil 10 dager ved fravær på grunn av barns sykdom. Etter arbeidsgiverperioden dekkes feriepenger for inntil 48 dager i året av folketrygden.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.