Feriepenger.org

Alt om feriepenger!

Beste-kredittkort.no

Skatt på feriepenger

 

Må jeg betale skatt på feriepenger?

 

Spørsmål om skatt på feriepenger er et av de vanligste spørsmålene vi møter om feriepenger. For å gjøre det helt klar så er feriepenger skattbar inntekt på lik linje med all annen lønnsinntekt. Dette gjelder uansett om du tar ut feriepengene i opptjeningsåret med skattetrekk eller året etter uten skattetrekk. Her kommer vi med en gang inn på kilden til uklarheter. Arbeidsgiver er pålagt å trekke skatt dersom du tar ut feriepenger i opptjeningsåret men skal ikke gjøre det dersom feriepengene utbetales året etter, det året feriepengene er tiltenkt å brukes til å erstatte lønn i ferien. Nedenfor skal vi forklare hvorfor dette til syvende og sist har liten betydning for deg til slutt.

 

I Norge skal det trekkes forskuddskatt i 10,5 måneder av årets 12 måneder. I praksis oppleves dette som at det ikke trekkes skatt av feriepenger samt at det kun trekkes halv skatt på desember lønningen. Dette betyr imidlertid ikke at feriepengene og halve desember lønningen er skattefrie. Det innebærer bare at det trekkes mer skatt i de øvrige 10,5 månedene. Når det er tid for den endelige skatteavregningen for året og du skal skrive selvangivelse skal all inntekt legges til grunn, også feriepenger. Dette regnes så mot dine fradrag og forskuddskatt og ender opp med et resultat i form av rest skatt eller penger tilbake. Dersom du har betalt forskuddskatt på feriepengene vil dette komme deg tilgode på denne avregningen. Feriepenger er med andre ord alltid skattepliktig som all annen lønnsinntekt.

 

Du må som sagt alltid betale skatt av feriepenger. Den eneste forskjellen av betydning er bare når du betaler skatt av feriepengene. Den eneste lille økonomiske forskjellen som kan ha noe betydning er et relativt ubetydelig rentetap, eventuelt rentegevinst i forhold til når du tar ut feriepengene. Siden dette utgjør et relativt lite beløp går vi ikke videre inn på dette her.


Copyrighted content. All Rights Reserved.