Feriepenger.org

Alt om feriepenger!

Hvor mye vil jeg få i feriepenger fra NAV?

 

De fleste har fått med seg at de har rett til 10,2 % i feriepenger av vanlig lønnsinntekt eller 12,5 % dersom de har 5 ferieuker. Men hva vil man få dersom man har hatt inntekt i opptjeningsåret via NAV? Har du i det hele tatt rett til noe som helst i feriepenger?

 

Om og hvor mye du har rett til i feriepenger fra NAV avhenger av flere forhold, spesielt type ytelse. De fleste ytelsene fra NAV fir ikke rett til feriepenger. Dette gjelder blant annet dagpenger ved arbeidsledighet, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. På den andre siden er dette ytelser som du vil få gjennom hele kalenderåret dersom du ikke reiser utenom EØS området.

 

Når det gjelder sykepenger så gir dette grunnlag for feriepenger de 48 første dagene som det utbetales sykepenger fra NAV. Etter dette er det ikke feriepenger på sykepenger. For svangerskapspenger og fødselspermisjon får man også feriepenger for mesteparten av perioden.

 

Når kommer feriepenger fra NAV?

 

NAV utbetaler feriepenger i slutten av mai hvert år, året etter opptjeningsåret. Dette uavhengig av når du faktisk planlegger å ta ferie.

 

Det er således viktig at de som får feriepenger av NAV lenge før de faktisk skal ta ferie, er disiplinerte og setter disse penge til side frem til ferien. Dette gjelder selv om man ikke planlegger å reise bort, da man ikke vil få vanlig lønn under ferieavviklingen.

 

Kommer feriepengene fra NAV automatisk?

 

Man trenger ikke å foreta seg noe for å få utbetalt feriepenger fra NAV. Så lenge den opprinnelige ytelsen er utbetalt fra NAV og ytelsen gir rett til feriepenger, så vil NAV sørge for at dette blir utbetalt uoppfordret.

 

Det er imidlertid fornuftig å tenke gjennom om du har byttet kontonummer siden du fikk utbetalt opprinnelige ytelser som er grunnlaget for feriepengene. Dersom du ikke opplyser nytt kontonummer til NAV, så kan du få unødvendig mye plunder når pengene utbetales til en konto som du ikke benytter lenger.

 

Nå kan du ta ferie i Europa uten å miste opptjeningsgrunnlaget.

 

Dette er egentlig ikke ne ny rettighet, men den såkalte NAV skandalen har avdekket at NAV har praktisert lovverket feil. Det at du reiser til et annet land i EU/ EØS fører nemlig ikke til at du mister retten til ytelser fra NAV, vel og merke så lenge det ikke fører til at du kan følge opp dine aktivitetsplikter slik som behandlingsopplegg, tiltak og andre plikter du er pålagt som mottaker av ytelser fra NAV.

 

Dette betyr at dersom du er langsiktig mottaker av for eksempel arbeidsavklaringspenger så kan du reise på sommerferie til land som Spania, Italia, Sverige m.m. Det er sjeldent at det skjer noen oppfølging i løpet av sommerferien i forhold til NAV uansett og det vil således sjeldent være et hinder.

 

Du får fortsatt ikke feriepenger på slike ytelser fra NAV, men siden feriepenger er ment å dekke inntektsfrafall under ferie, så vil det i praksis være det samme siden du beholder din inntekt under ferien, noe en vanlig arbeidstaker ikke ville gjort og dermed måtte ha benyttet seg av feriepengene.

 

Kan NAV motregne i feriepenger?

 

Når det gjelder regler for motregning i feriepenger så er det de samme reglene som gjelder i forhold til motregning i andre ytelser fra NAV. Dette vil NAV innkreving (nå en del av Skatteetaten) står for dersom det foreligger krav om tilbakebetaling på grunn av tidligere forhold, men de vil normalt bare ta en prosentsats av din inntekt og ikke hele utbetalingen.

 

Det samme gjelder ved gjeldspågang via namsmannen eller andre særnamsmenn som Skatteetaten eller Statens Innkrevingssentral. Disse må i tillegg forholde seg til gjeldende livsoppholdssatser ved gjeldsordning og utleggsforretning, noe du kan lese mer om her.


Copyrighted content. All Rights Reserved.