Feriepenger.org

Alt om feriepenger!

Velkommen til Feriepenger.org

 

Feriepenger.org er et nettsted som har som mål å gi deg svar på de mest grunnleggende spørsmål folk flest har om feriepenger. Typiske spørsmål vedrørende feriepenger er når kan du kreve å få feriepengene utbetalt, hvor mye har du krav på og skal det skattes av feriepenger. Vi vil også ha artikler med råd om hvordan det er mest lønnsomt å bruke/ investere feriepenger og når det lønner seg å "ta dem ut".

 

Når kommer feriepengene?

Det er ikke mulig å gi et eksakt svar på når den enkelte får utbetalt feriepenger. For de fleste kommer utbetalingen av feriepenger i forbindelse med utbetaling av lønn for Juni men praksis varierer veldig. Når utbetaling av feriepenger senest skal finne sted reguleres heldigvis i ferieloven § 11 slik at det er enkelt å finne ut av når du faktisk kan kreve feriepengene utbetalt. Hovedregelen er at feriepenger skal utbetales senest på siste lønningsdag før ferien. Dessverre er det mange arbeidsgivere som mer eller mindre lager sine egne regler på når de utbetaler feriepengene og er lite samarbeidsvillige når arbeidstakere krever utbetaling når de har krav på det.

 

Kan jeg kreve forskudd på feriepengene?

Feriepenger er penger du tjener opp ved hver lønning og som du har til gode av arbeidsgiver. Således er det å få feriepenger utbetalt før tiden en fin måte å løse mindre økonomiske kriser på uten å stifte gjeld. Muligheten arbeidsgiver har til å utbetale feriepenger før tiden, må imidlertid ikke forveksles med noen plikt til å gjøre dette. Arbeidsgiver er i sin fulle rett til å avvente med utbetalingen frem til du har krav på dette. De fleste seriøse arbeidsgivere med god likviditet er normalt fleksible i forhold til å fremskynde hele eller deler av beregningen dersom arbeidstaker ber om det. Husk at ved utbetaling i opptjeningsåret skal det trekkes skatt direkte av feriepengene, les mer om dette her.

 

Feriepenger er en lovbestemt rettighet for arbeidstakere!

Feriepenger er et av mange lovbestemte goder som du er sikret som arbeidstaker i Norge. Feriepenger skal sørge for at alle skal ha råd til å benytte seg av den lovbestemte retten til ferie. Sammen med utbetaling av skattepenger utgjør feriepengeutbetalingen en av de få gangene i løpet av et kalenderår hvor den gjennomsnittlige Ola Nordmann har en del ekstra midler å rutte med.

 

Dessverre benytter mange feriepengene til å betale seg à jour med gammel gjeld og regninger fremfor å benytte pengene til det tiltenkte formålet, nemlig ferie. Dette er selvfølgelig en klok tankegang i seg selv men et mer langsiktig syn på privatøkonomien slik at slik "nødhjelp" ikke var nødvendig er selvfølgelig et mye bedre alternativ. Vi har alle behov for ferie og komme oss bort for hverdagen en stund. I vært moderne samfunn innebærer dette at man tar seg råd til å reise bort men ikke nødvendigvis så langt.

 

Det er dessverre slik at det ikke er alle som har opparbeidet seg rett til feriepenger, eller som rett og slett ikke får utbetalt tilstrekkelig med feriepenger til å få en adekvat sommerferie. For disse kan det være aktuelt å velge en løsning som tilbys hos Lånemäklaren.se. Alternativt kan man velge en annen aktør, som for eksempel STK Finans som også tilbyr forbrukslån uten krav på sikkerhet. 

 

Feriepenger er ment å erstatte den vanlige lønnen under ferien!

Vårt råd er med andre ord, bruk feriepengene så langt det er praktisk mulig å fornuftig i forhold til din økonomiske situasjon på det feriepengene er tiltenkt til, nemlig ferie. I det lange løp vil du erfare at dette er en meget fornuftig investering i egen og familiens psykiske helse og velvære.

 

Det er selvsagt fristende å kjøpe ting og tang og spille bort litt penger for spenningens skyld og samtidig med et håp om gevinst. Det er ikke noe i veien med det, men sett i så fall til ide det beløpet du er villig til å spille opp og forhold deg til dette. Ta også med en uforpliktende velkomstbonus du finner på nettcasino Norge. Det finnes også gode alternativer for andre nasjonaliteter, slik som danske casionoer for deg som prater dansk, eller bare vil kommer litt inn i dansk feriemodus før sommerferien.

 

Selv om lovverket rundt ferie og feriepenger er forholdsvis enkelt dukker de samme spørsmålene opp igjen år etter år. Vi har derfor sett en nytteverdi av å opprette et nettsted som fremmer allmenn nyttig informasjon på området. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at dette er et privat nettsted og må ikke forveksles med noe offentlig informasjon om feriepenger.

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.